عنوان : پذیرش طرح پایان نامه كارشناسی ارشد پرستاری خانم مریم زكی زاده
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ 
ساعت : ۸:۵۱:۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

پذیرش طرح پایانه نامه کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی تحت عنوان " ممیزی بالینی رعایت اصول سوند گذاری ادراری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ( ره ) اهواز سال 1394 و با راهنمایی خانم دکتر اسدی ذاکر در شورای پژوهشی مرکز مطرح و در تاریخ 1394/04/07 توسط  اعضاء پژوهشی مرکز تصویب گردید.
بازگشت           چاپ چاپ         
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیاتی مراقبت پرستاری در بیماری های مزمن دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد.

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0